Slide W płynie leczniczo na jamę ustną Kapitan Glimbax i azymut na zdrową jamę. Wezwij Glimbax'a, nie czekaj!
Działanie

Poznaj Glimbax

Slide Jak działa Glimbax?

Podczas płukania jamy ustnej substancja czynna leku Glimbax – diklofenak – bardzo dobrze przenika przez powierzchnie błon śluzowych i gromadzi się w znajdujących się poniżej tkankach zmienionych zapalnie. Dzięki temu produkt leczniczy Glimbax precyzyjnie dociera do bolesnego miejsca, szybko zmniejsza stan zapalny i uśmierza towarzyszący mu ból1.

1 – Charakterystyka produktu leczniczego Glimbax.

Cechy działania Glimbax

Jak stosować Glimbax

Sekret skuteczności jego działania to trzy proste zasady. Stosując Glimbax zgodnie z przeznaczeniem szybko pozbędziesz się męczącej dolegliwości.

Odmierz Glimbax

Odmierz 15 ml płynu
za pomocą dołączonej wygodnej miarki.

Wypłucz

Płucz jamę ustną i gardło
przez 30-60 sekund i wypluj.

Pamiętaj

Stosuj Glimbax 2-3 razy dziennie.

Informacje na temat leku

Nazwa produktu leczniczego:

Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła.

Postać farmaceutyczna:

Roztwór do płukania jamy ustnej i gardła.

Wskazania do stosowania:

Leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego).

Przeciwskazania:

Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 14 lat. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub substancje pomocnicze wchodzące w jego skład. Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), nie należy stosować preparatu Glimbax u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną napadu astmy, pokrzywki lub alergicznego nieżytu nosa.

Działania niepożądane:

W badaniach klinicznych nie obserwowano działań niepożądanych, które można by przypisać przyjmowaniu preparatu Glimbax. Jednak podczas stosowania leku (zwłaszcza długotrwałego) mogą wystąpić objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej (np. pieczenie) i kaszel, może również dojść do rozwoju reakcji nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie preparatu i zastosować odpowiednie leczenie. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku połknięcia lub długotrwałego stosowania preparatu Glimbax.

Skład jakościowy i ilościowy:

1 ml roztworu zawiera 0,74 mg Diclofenacum (diklofenak w postaci kwasu). Substancje pomocnicze: Preparat zawiera: sodu benzoesan, czerwień koszenilową (E124) oraz cholinę roztwór 50%, sorbitol, sodu benzoesan, sodu edetynian, acesulfam potasowy, naturalny aromat brzoskwiniowy, naturalny aromat miętowy, wodę oczyszczoną.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dzieci w wieku poniżej 14 lat

Produkt leczniczy Glimbax jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat

Zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę.
Nie ma potrzeby modyfikacji schematu dawkowania produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku.

Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną i gardło przez około 30-60 sekund. Po użyciu roztwór należy wypluć.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7 dniach stosowania produktu Glimbax, należy skontaktować się z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Podczas stosowania leków miejscowo, szczególnie długotrwale, może dojść do rozwoju nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i zastosować odpowiednie leczenie, jeśli jest to konieczne. Należy unikać kontaktu preparatu Glimbax z oczami. Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Teoretycznie istnieje możliwość kumulacji leku oraz jego metabolitów w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, lecz jej znaczenie kliniczne jest nieznane. Preparat Glimbax zawiera sodu benzoesan, który powoduje podrażnienie błon śluzowych. Preparat Glimbax zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne. Przypadkowe, nieumyślne połknięcie jednej dawki roztworu do płukania jamy ustnej nie stanowi zagrożenia dla pacjenta, ponieważ potencjalna połknięta dawka leku stanowiłaby od jednej piątej do jednej szóstej dawki zalecanej do stosowania ogólnego. Nie zgłaszano przypadków przedawkowania preparatu Glimbax.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., Adgar Park West, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa,
NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: MZ 14588.
PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC.

Slide

Wezwij Glimbax'a na pomoc

Kup Glimbaxa Sprawdź gdzie kupić