Kontakt

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Nasza siedziba mieści się w Łazach (pod Warszawą):

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Podleśna 83
05-552 Łazy

W celu kontaktu bezpośredniego w sprawie produktu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony firmowej Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.


Firma Angelini Pharma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla: m. st. W-wy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000119746. NIP 526 02 04 222. Kapitał zakładowy 2 276 000 zł.